menu dblex
4ovig
trög
tung
6maklig
åbäkig
7klumpig
långsam
obekväm
orörlig
osmidig
tungför
8arbetsam
hårdmunt
stelbent
trögläst
tungkörd
9besvärlig
opraktisk
svårskött
trögtänkt
tröttande
tungfotad
11tungarbetad
13svårhanterlig
15överorganiserad