menu dblex
4böja
kuva
6trampa
7belasta
betunga
8topprida
9nedtrampa
nedtrycka
11överväldiga