menu dblex
4döva
5dämpa
7förslöa
utjämna
8försvaga
9nivellera