menu dblex
4sann
5solid
säker
ärlig
6trolig
7betrodd
gedigen
8antaglig
hederlig
kanonisk
pålitlig
sannolik
9autentisk
plausibel
11vederhäftig
övertygande
13tillförlitlig
14välunderrättad