menu dblex
4grad
nivå
steg
5platå
6anhalt
avsats
7gradäng
pinnhål
stadium
terrass
10tvärställd
11språngbräda