menu dblex
3mat
6måltid
9förtäring
undfägnad
välfägnad
10anrättning
förplägnad
hanterande
utspisning
välplägnad