menu dblex
2ge
5bjuda
fägna
mätta
pläga
sköta
spela
7bespisa
servera
utfodra
utspisa
8behandla
behärska
exekvera
förpläga
handskas
regalera
spendera
undfägna