menu dblex
3dum
lat
loj
seg
sen
slö
tam
4däst
flau
kärv
matt
ovig
tung
5bakom
dorsk
dålig
dåsig
envis
inert
masig
slapp
sölig
6håglös
livlös
maklig
passiv
släpig
sävlig
sömnig
torpid
tråkig
viskös
7klumpig
långsam
olustig
orörlig
ovillig
trubbig
8fåraktig
förtyngd
hårdmunt
indolent
okänslig
overksam
träaktig
tungkörd
tungrodd
9begränsad
försoffad
försumlig
letargisk
oläraktig
segsliten
senfärdig
trögtänkt
tungusisk
10fantasilös
flegmatisk
förstoppad
lättjefull
motsträvig
saktfärdig
subkapabel
11hårdflirtad
hårdflörtad
oföretagsam
oinspirerad
stagnerande
12tjockskallig
trögflytande
13stillastående
tjockflytande