menu dblex
5rigid
trång
6bigott
7ensidig
8bornerad
förbenad
kortsynt
småaktig
9illiberal
inskränkt
småskuren
trångsint
trångsynt
10intolerant
11enkelriktad
enkelspårig
fördomsfull
ofördragsam
12småborgerlig
13kälkborgerlig