menu dblex
4bråk
omak
tråk
6besvär
7förtret
trassel
8bekymmer
otrevnad
9tråkighet
11ledsamheter