menu dblex
5flärd
lucka
6tomrum
vakuum
7ledsnad
8ensamhet
hålighet
intighet
9ödslighet
12fåfänglighet
13andefattigdom
meningslöshet
15innehållslöshet