menu dblex
3mån
4spel
5glapp
7spelrum
tålamod
8felgräns
glapprum
marginal
9kapacitet
storsinne
10förståelse
trosfrihet
vidsynthet
överseende
13eftergivenhet
fördragsamhet
14motståndskraft