menu dblex
6dumhet
tokeri
7dårskap
9galenskap
10tokigheter
12vansinnighet
13sinnessjukdom