menu dblex
3gny
yla
4böla
dåna
gala
hyla
lipa
låta
pipa
ryta
råma
vina
5blåsa
bröla
gasta
grina
gråta
hojta
klaga
kvida
skria
vråla
6gnälla
skrika
skråla
skräna
skälla
vissla
7gnissla