menu dblex
5fånga
gripa
tända
vampa
vinna
6bedåra
betaga
charma
fresta
intaga
7fängsla
förföra
förhäxa
förleda
hänföra
8charmera
förtjusa
hänrycka
9fascinera
förtrolla
10trollbinda
11hypnotisera