menu dblex
4redo
5artig
snäll
6nitisk
servil
villig
7fjäskig
8hjälpsam
9beskäftig
påpasslig
10beställsam
förbindlig
uppmärksam
11beredvillig
tjänstaktig
12förekommande
15tillmötesgående