menu dblex
4gagn
hyra
jobb
kall
post
sold
värv
yrke
5hjälp
nytta
plats
6fromma
ledung
syssla
ämbete
7bistånd
gärning
handtag
service
uppdrag
uppgift
8funktion
officium
tjänster
9hovcharge
kondition
understöd
vänlighet
10befattning
välgärning
11anställning
krigstjänst
12handräckning
kommendering
tjänstgöring
13uppmärksamhet
14ämbetsutövning
15tillmötesgående
17samhällsställning