menu dblex
4båta
göra
lyda
5bilda
bistå
fylla
gagna
nytta
verka
vinna
7betjäna
fungera
8förtjäna
motsvara
10tjänstgöra
15tillfredsställa