menu dblex
5entré
6access
ingång
insteg
7insläpp
inträde
8tillgång
10anslutning
12installation
introduktion
15maktövertagande
18besittningstagande