menu dblex
6impuls
upphov
7eggelse
förslag
uppslag
8påverkan
vållande
9anstiftan
ingivelse
initiativ
medverkan
uppmaning
10uppmuntran
11förvållande
inspiration
instigation
upprinnelse
13tillskyndelse
14föranstaltande