menu dblex
4ange
båda
lysa
röja
säga
5delge
hävda
påstå
uppge
yttra
6angiva
anmäla
bebåda
betyda
betyga
pålysa
stadga
utlysa
utropa
uttala
utvisa
varsko
7avisera
avkunna
bekänna
förråda
inrymma
kungöra
meddela
upplysa
8beteckna
eklatera
förebåda
förklara
förkunna
uttrycka
9annonsera
deklarera
dekretera
notifiera
publicera
signalera
uppenbara
10affischera
bekantgöra
notificera
proklamera
promulgera
underrätta
utbasunera
11demonstrera
förständiga
manifestera
12tillkännager
utkolportera
13offentliggöra
tillkännagiva