menu dblex
2ly
3hål
lya
4håll
kula
5gömma
näste
plats
sjapp
skydd
6adress
bostad
7hemvist
smyghål
8förstäck
vistelse
9gömställe
tillflykt
11vistelseort
12uppehållsort
14uppehållsplats