menu dblex
3akt
4fall
scen
5affär
6episod
7fenomen
äventyr
8händelse
9evenemang
happening
skickelse
tillfälle
10företeelse
intermezzo
upplevelse
11inträffande
14biomständighet