menu dblex
4lova
låta
tåla
unna
5medge
6fördra
7bevilja
bifalla
8godkänna
samtycka
tillåtas
tolerera
villfara
9bemyndiga
10möjliggöra
tillstädja
11sanktionera
tillmötesgå