menu dblex
5envoi
8påskrift
9anammande
10dedikation
tillskrift
11tillägnande
tillägnelse
15tillgodogörande