menu dblex
4sken
5titel
7formell
titulär
8formellt
nominell
skenbart
9nominellt