menu dblex
6kanske
7måhända
8möjligen
9sannolikt
10eventuellt
11händelsevis