menu dblex
4lugg
prov
tofs
tott
tova
tuss
6slinga
stripa
testar
7hårtest
hårtofs
hårtott
hårtuss
mätning
8prövning
testning
10experiment
12undersökning
15intelligensprov
lämplighetsprov