menu dblex
5eldig
6hetsig
häftig
livlig
7våldsam
8blodfull
dynamisk
expansiv
glödande
intensiv
9färgstark
hetlevrad
vulkanisk
10varmblodig
11lidelsefull
passionerad
uppbrusande
13lättantändlig