menu dblex
2vy
4bild
5figur
gubbe
kroki
skiss
tavla
6grafik
utkast
7mönster
ritning
8porträtt
9skildring
10abonnemang
anteckning
11beskrivning
övningsämne
12illustration
subskription
13framställning
16teckningslektion
19förhandsbeställning