menu dblex
4pjäs
pose
ramp
scen
sken
spel
5arena
drama
6bräder
gyckel
komedi
studio
tiljan
7oäkthet
8dramatik
falskhet
hyckleri
narrspel
nattspel
9repertoar
scenkonst
skådebana
skådespel
spektakel
spelplats
10auditorium
gyckelspel
produktion
skådeplats
11taskspeleri
teaterkonst
12förställning
tespiskärran
13föreställning
låtsaskänslor
teaterbyggnad
16skådespelarkonst
teaterverksamhet
19teaterföreställning