menu dblex
4mäta
väga
5anslå
6bedöma
skatta
7beräkna
värdera
8beskatta
bonitera
9kalkylera
uppskatta
14avgiftsbelägga