menu dblex
2yr
4lätt
naiv
5blind
oklok
6glömsk
virrig
7fjollig
fåvitsk
ovarsam
själlös
slarvig
sorglös
8barnslig
dåraktig
enfaldig
huvudlös
kortsynt
mekanisk
vårdslös
överilad
9förhastad
försumlig
korttänkt
likgiltig
10lättfärdig
lättsinnig
obetänksam
oförnuftig
oförsiktig
omdömeslös
oordentlig
tankspridd
11ouppmärksam
13besinningslös
reflexionslös