menu dblex
3håg
5huvud
tanke
7penséer
8innehåll
9fundering
tänkesätt
11betraktelse
funderingar