menu dblex
4geni
gåva
pund
ådra
5anlag
6gnista
snille
7förmåga
handlag
kunskap
lätthet
mästare
stjärna
virtuos
8egenskap
förstånd
talanger
9begåvning
fallenhet
färdighet
kapacitet
11skicklighet
13förutsättning
15förutsättningar