menu dblex
4ange
yppa
över
5nämna
prata
uppge
6beröra
omtala
utsäga
7bekänna
berätta
förråda
uppgiva
upplysa
8anförtro
behandla
framföra
resonera
skvallra
torgföra
10utbasunera
11tillkännage