menu dblex
3hop
mål
ord
4grad
mått
prat
röst
term
5antal
enhet
idiom
mängd
snack
språk
summa
uttal
6adress
harang
lovtal
nummer
samtal
siffra
styrka
stämma
7dialekt
monolog
målföre
numerär
oration
palaver
pladder
problem
storhet
tilltal
8frekvens
föredrag
samspråk
talorgan
tungomål
yttrande
9anförande
talekonst
10allokution
högtidstal
recitation
resonemang
talförmåga
utläggning
11framförande
föreläsning
parentation
räkneövning
vältalighet
12artikulering
räkneexempel
räkneproblem
räkneuppgift
språkförmåga
uttryckssätt
13framställning
prononciation
15uttrycksförmåga
18framställningssätt