menu dblex
4drag
håll
häll
nafs
napp
ryck
slag
stöd
stöt
svep
sätt
5fäste
grepp
stund
tagen
tempo
6omgång
sekund
takter
7fasoner
handlag
rörelse
spadtag
8fattning
hållhake
nappatag
9handgrepp
ögonblick