menu dblex
4utse
5hämta
lyfta
6avdela
skaffa
sprita
uttaga
7indriva
utvälja
8avlägsna
9detachera