menu dblex
5bistå
6hjälpa
skydda
7omhulda
8beskydda
försvara
11understödja