menu dblex
5följa
skona
6beakta
7beräkna
besinna
betänka
inräkna
8behjärta
medräkna
10respektera
tillgodose
11tillmötesgå
12uppmärksamma