menu dblex
2se
ta
4hysa
möta
5dämpa
fånga
motta
rymma
undfå
6anamma
bemöta
hindra
mildra
8välkomna
9inkassera
10härbärgera
inkvartera