menu dblex
3seg
4mjuk
6smidig
7dragbar
tänjbar
8duktibel
elastisk
flexibel
9fjädrande
resilient
sträckbar
13gummiliknande