menu dblex
3oöm
5stark
6härdig
robust
7hållbar
8tålmodig
uthållig
9behärskad
beständig
långmodig
resistent
saktmodig
slitstark
10fördragsam
resignerad
undergiven
16motståndskraftig