menu dblex
2
3gaj
rep
räd
tåt
4band
fall
garn
lina
pärt
skot
stag
tamp
vant
ända
5följe
kabel
skara
sladd
snodd
snöre
tross
vajer
6bardun
marsch
streck
stropp
sträng
7festtåg
fälttåg
karavan
kortege
lårding
8kavalkad
krigståg
sorgetåg
strövtåg
tågvirke
vandring
övergång
10expedition
förtöjning
procession
11järnvägståg
12folkvandring
krigsföretag
13plundringståg
14bandisposition