menu dblex
4fajt
kamp
krig
5strid
7tävling
8kubbning
maktkamp
9rivalitet
rivalskap
turnering
10konkurrens
12kraftmätning