menu dblex
3idé
4anda
5skola
tanke
åsikt
6hjärta
mening
tankar
7opinion
8hållning
idévärld
sinnelag
stämning
9tankegång
åskådning
10mentalitet
11inställning
uppfattning
13föreställning