menu dblex
4göra
idka
6föreha
syssla
7bedriva
11sysselsätta