menu dblex
5skiss
6resumé
synops
syntes
utkast
7förslag
koncept
8scenario
översikt
10koncentrat
11disposition
14sammanfattning
15sammanställning