menu dblex
4möte
5gille
kalas
skiva
7samkväm
8backanal
gästabud
kongress
9konferens
symposion
10dryckeslag
11forskarmöte
sammankomst
12överläggning